Është e lehtë të lëndosh dikë dhe të thuash “Më fal”… Por është e vështirë të jesh i lënduar nga dikush dhe të thuash “Të falë”

1 Comment
Comments To This Entry
  1. Amazing!

    Susan on 10/04/2012 Reply

Leave a Reply